Kapliczki - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
        
Stowarzyszenie Arka Ocalenia z własnych środków zrealizowało:
 Remonty Kapliczek i Krzyży na terenie Jaworzna To jest efekt Naszej wspólnej pracy na chwałę
Bogu oraz dla dobra wspólnego mieszkańców Jaworzna.
Wspomóż działalność Stowarzyszenia Arka Ocalenia
 Aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości
Wiara bez uczynków jest martwa
14 Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro  ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy  [sama] wiara zdoła go zbawić?
15 Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,
16 a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do  syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to  na co się to przyda?
17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
18 Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż  mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich  uczynków.
19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna?
21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?
22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.
23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu  i policzono mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.
25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną  drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie  swoich uczynków?
26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
List św. Jakuba 2,14-26

PRAGNĘ, BY WSZYSCY JAK NAJSZYBCIEJ POŚWIĘCILI SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU
Modlitwa Arki Ocalenia
Wszechmogący  i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed  karzącymi wodami potopu, tak teraz Naszą Matkę Maryję ogłaszamy Naszą  Arką Ocalenia! Ojcze spraw litościwie, aby Uchroniła nas od zagłady i  przyniosła Boże Zwycięstwo! Całkowicie poddajemy się pod Panowanie Dwóch  Serc. Ojcze, Twoje jest Królestwo, Moc i Chwała na zawsze przez  Chrystusa Pana Naszego. Amen.
1 2 3
Remonty Kapliczek i Krzyży na terenie Jaworzna

Planowane Remonty Kapliczek i Krzyży na terenie Jaworzna w 2024 roku
Składamy wniosek JBO 2025 - Projekt Ogólnopolski ,, Od Bałtyku do Tatr - Kapliczka Gierzwałdzka na 150 lecie objawień
Rozpoczynamy prace przygotowawcze związane z remontem: - Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w dzielnicy Koźmin
Rozpoczynamy prace przygotowawcze związane z remontem: - Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika w dzielnicy Szczakowa

Remonty Kapliczek i Krzyży na terenie Jaworzna w 2023 roku
Zakończono prace związane z remontem: - Kapliczka wnękowa zabudowa wnęki wraz z umieszczeniem figury Matki Bożej Fatimskiej
Zakończono prace związane z remontem: - Krzyż przydrożny przy ul. Grunwaldzkiej w centrum Miasta

Remonty Kapliczek i Krzyży na terenie Jaworzna w 2022 roku
Zakończono prace związane z tablicą upamiętniającą: - Kapliczka św. Magdaleny najstarsza kapliczka w Jaworznie została rozebrana.
Zakończono prace związane z remontem: - Krzyż przydrożny przy ul. Kasztanowa 73 w dzielnicy Jeziorki
Zakończono prace związane z remontem: - Kaplica przy ul. Krakowska 119 w dzielnicy Byczyna
Zakończono prace związane z remontem: - Krzyży obok kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Bory

Remonty Kapliczek i Krzyży na terenie Jaworzna w 2021 roku
Zakończono prace związane z remontem: - Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce w dzielnicy Bory
Zakończono prace związane z remontem: - Krzyż Braci Pytlów w dzielnicy Bory
Zakończono prace związane z remontem: - Kapliczki Matki Boskiej Ostrobramskiej w dzielnicy Bory

Nazwa: Kapliczka wnękowa
Data remontu: 2023
Położenie: Jaworzno, ul. Pocztowa 2
Historia:
Zawsze był tutaj kapliczka wnękowa, ale podczas remontu elewacji zapomniano o kapliczce.


Z inicjatywy i przy współudziale  
Stowarzyszenia Arka Ocalenia, NSZZ Solidarność w Jaworznie
W 2023r. dokonano renowacji Kapliczki wnękowej

Tak wyglądał przed remontem


Nazwa: Krzyż Przydrożny
Data budowy: 1955r.
Położenie: Jaworzno, ul. Kasztanowa 73
Koordynaty GPS: 50.18728587640951, 19.33125972423539Historia:
Zawsze był tutaj krzyż, ale drewniany podczas potopu Szwedzkiego w 1655 – 1660 wymordowano miejscową ludność.
Krzyż murowany wybudowano w 1955 roku.
Tutaj był szlak łączący Chrzanów, Mysłowice.

Z inicjatywy i przy współudziale  
Stowarzyszenia Arka Ocalenia, NSZZ Solidarność w Jaworznie
W 2022r. dokonano renowacji Krzyża Przydrożnego oraz ufundowano tablicę pamiątkową

Tak wyglądał przed remontem


Nazwa: Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca  Maryi
Data budowy: 1846 rok
Położenie: Jaworzno, ul. Krakowska 119
Koordynaty GPS: 50.16260298580604, 19.31865684221013Historia:
    Budowa Kapliczki datuje się na 1846 r. i mieści się w przysiółku Koszówki  w  dzielnicy Byczyna miasta Jaworzna. Na drodze z Byczyny do Chrzanowa w  kierunku Cezarówki Dolnej spotykamy tą malowniczą Kapliczkę - Kościółek   o wymiarach 4x5x4 metra z dwuspadowym dachem zwieńczonym wieżyczką  sygnaturką typu baniastego. Dach kryty gontem. Wejście od strony ulicy  Krakowskiej drzwiami od góry półkolistymi, a w górnej części oszklonymi  okrągłym okienkiem. Nad drzwiami znajduje się wnęka z krzyżem. Pod  dachem znajduje się wnęka na kwiaty i lampkę.

 Dawniej zamontowany był tutaj dzwon wzywający ludzi do pracy w  kopalniach Jaworzna. Według starszych danych w latach 80-tych odbywały  się tutaj coniedzielne Msze św. oraz święcenie pokarmów.
W stronę toru kolejowego zaczyna się Puszcza Byczyńska. Obok Kapliczki rósł duży kasztan, którego
złamała wichura. Stąd blisko do Koźmina i Balina dawnych miejsc wydobywczych galeny i błotnej rudy.
Nad Kapliczką sprawują opiekę Właściciele posesji Państwo Kaszubowie.

Z inicjatywy i przy współudziale  
Stowarzyszenia Arka Ocalenia, NSZZ Solidarność w Jaworznie
W 2022r dokonano renowacji Kapliczki oraz ufundowano tablicę pamiątkowąTak wyglądał przed remontem

Nazwa: Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce
Data budowy: 1794r.
Położenie: Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej
Koordynaty GPS: 50.193865455535835, 19.292798799839442
Link do udostępnienia:  


Historia:
Kapliczka znajduje na Równej Górce się przy  drodze z Rogatki do Jeziorek. Sto lat temu był tu brzozowy gaj, ale od czasów  zbudowania kopalni „Kameralna” drzewa wycięto, a kapliczka została na wzgórku.  Tu zbierali się powstańcy i stąd wyruszyli pod dowództwem płk. Linowskiego by 24  marca 1794 roku stanąć na krakowskim rynku. Natomiast w 1846 roku Józef Patelski  zgromadził przy kapliczce liczny oddział kopaczy, z którymi pomaszerował do  Edwarda Dembowskiego.
Kapliczka była odnawiana przez emerytowanego górnika nazwiskiem Skuciński, jako  że jego dziadek był jednym z powstańców styczniowych. Kapliczka na Równej Górce  jest bardzo cennym zabytkiem. Posiada wnękę, w której była cenna płaskorzeźba,  ale źli ludzie ją wykradli. Na dachu czworograniastym jest umieszczony krzyż na  małym cokole.
W 2020r. dokonano  generalnego remontu Kapliczki Matki Bożej Niepokalanej.
Kapliczka prezentuje się całkiem okazale i znów stała się charakterystycznym  obiektem dla całej dzielnicy, wartym uwagi nie tylko ze względu na swoje walory  sakralne, ale też historyczne.
Obecnie we wnęce znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej


 Miejsce to jest objęte Mecenatem:
Stowarzyszenia Arka Ocalenia, NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna, Stowarzyszenia Katolickie Przyjaźń Jaworznicka.
W 2020r. dokonano  generalnego remontu Kapliczki Matki Bożej Niepokalanej.

Tak wyglądała przed remontemNazwa: Krzyż Braci Pytlów na Równej Górce
Data budowy: 1922r.
Położenie: Jaworzno, lekko na północ od Równej Górki
Koordynaty GPS:  50.196004867899056, 19.2937648845671
Link do udostępnienia:


Na Równej Górki znajduje się murowany krzyż. Postawiony został w roku 1922 roku  przez górników, jako krzyż dziękczynny dla braci: Jana i Ludwika Pytlów, którzy  zginęli zasypani w wyrobisku w dniu 05.VIII. 1922r.
Miejscowe  kopalnie, powstałe w latach zaborów, były własnością zagranicznych spółek.  Największą z nich była austriacka spółka Jaworznickie Gwarectwo Węglowe. W lipcu  1919 roku konsorcjum, składające się z gminy Kraków, gminy Lwów, Banku  Przemysłowego i Banku Krajowego, odkupiło udziały w Gwarectwie od  dotychczasowych właścicieli. Na czele nowych władz spółki stanął dr Jan Kanty  Steczkowski. W czerwcu 1922 roku spółka zmieniła nazwę na Jaworznickie Komunalne  Kopalnie Węgla S.A., a jej kopalnie przyjęły polskie nazwy Józef Piłsudski i  Tadeusz Kościuszko.  Krzyż został opatrzony tablicą informacyjną.

Miejsce to  jest objęte Mecenatem:
Stowarzyszenia Arka Ocalenia, NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna.
W 2021r. dokonano  generalnego remontu Krzyża Braci Pytlów.

Tak wyglądał przed remontem
Nazwa: Kapliczką Matki Boskiej Ostrobramskiej na Równej Górce
Data budowy: 1838r.
Położenie: Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej
Koordynaty GPS:  50.19897439834826, 19.290795684863202
Link do udostępnienia:


Historia:
U podnóża Równej  Górki znajduje się Kapliczka Matki Boskiej Ostrobramskiej tzw. ‘’Kapliczka  Byrczków’’, pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku. Według źródeł historycznych  uległa ona zniszczeniu, a odbudową w 1838 r. zajęła się właśnie rodzina  Byrczków, jako podziękowanie za szczęśliwy powrót braci Byrczków z powstania  listopadowego. Według niektórych podań wspomniana rodzina miała zginąć w 1864 r.  w wyniku potyczki z Austriakami.
We wnęce kiedyś  znajdowała się rzeźba Chrystusa Frasobliwego z latarnią w ręku i wskazywała  drogę górnikom jak szli do pracy. Kapliczka jest murowana, kwadratowa, dach  namiotowy zwieńczony krzyżem.
 
W miejscu gdzie stoi kapliczka, miałoby się znajdować cmentarz powstańców.
Kapliczka była odnawiana przez emerytowanego  górnika nazwiskiem J. Byrczek.
 Miejsce to  jest objęte Mecenatem:
Stowarzyszenia Arka Ocalenia, NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna.
W 2021r. dokonano generalnego remontu Kapliczka Matki  Boskiej Ostrobramskiej.

Tak wyglądała przed remontemNazwa: Krzyż Stojałowczyków na Równej Górce
Data budowy: 1921r.
Położenie: Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej
Koordynaty GPS: 50.19462651078844, 19.29335421892508
Link do udostępnienia:Historia:
Na szczycie Równej Góry stoi drewniany krzyż z betonową podmurówką i tablicą pamiątkową.
Krzyż ten związany jest z postacią księdza Stanisława Stojałowskiego (zwany „Krzyżem Stojałowczyków”). W latach 1896 – 1906 był wielokrotne w Jaworznie. Organizował tu górnicze wiece, na których domagał się od dyrekcji kopalni, węgla dla najbiedniejszych mieszkańców Jaworzna. W przeciwnym wypadku groził strajkiem górników. Założył własna partię – Stronnictwo Chrześcijańsko – Ludowe. Był posłem do władz Austriackich. Społeczeństwo Jaworzna postawiło mu pomnik (mieszczący się przy rogu ulic Plac Św. Jana i Św. Barbary obok Kolegiaty Św. Wojciecha i Św. Katarzyny). Górnicy w 1921 r. postawili symboliczny krzyż na Równej Górze, który istnieje do dziś. Młodzież na własnych ramionach niosła ten krzyż od Kościoła św. Wojciecha na wzgórze. W okresie okupacji Niemcy kazali go zniszczyć. W 1945 na nowo postawiono tu krzyż. Tutaj Jaworzniccy harcerze zapalali ogniska, organizowali majówki i wieczornice. Stąd jest malowniczy widok na jaworznicka dolinę.
 
Miejsce to jest  objęte Mecenatem:
Stowarzyszenia  Katolickie Przyjaźń Jaworznicka, Stowarzyszenia Arka Ocalenia.
Nie dokonano renowacji Krzyża Stojałowczyków. Planonowany jest remont w 2023 r

Nazwa: Krzyży Misyjny
Data budowy: 21.03.2007 r.
Położenie: obok kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Bory
Koordynaty GPS:  50.182740433954855, 19.2850535422109
Link do udostępnienia:


Krzyż został zbudowany w 2007r.
na krzyżu zostały wygrawerowane napisy.
Z inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Janickiego i przy współudziale
Stowarzyszenia Arka Ocalenia
ufundowano Krzyż oraz tabliczki pamiątkową

Treść tabliczek:
I Rekolekcje Wielkopostne 21.03.2007r.
II Misje Święte 11.12.2010r.
III Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego 30.03.2022


Tak wyglądał przed remontem


Nazwa: Kapliczka św. Magdaleny
Data budowy: XIV wiek
Położenie: Jaworzno ul. św. Wojciecha 28
Koordynaty GPS: 50.208553673258834, 19.274902157735582


Na tym miejscu  stała od wieku XIV kapliczka św. Magdaleny znana także, jako kapliczka  Najświętszej Maryi Panny. W 1593 roku wybudowano w miejscu kapliczki  drewnianą kaplicę p.w. św. Marii Magdaleny a w XVIII stuleciu przebudowano na  kapliczkę murowaną Najświętszej Maryi Panny." Została zburzona w czasie budowy  drogi w latach około roku 1956.

Z inicjatywy i przy współudziale  
Stowarzyszenia Arka Ocalenia, NSZZ Solidarność w Jaworznie
W 2022r dokonano upamiętnienia tablicą pamiątkową

Wróć do spisu treści